Kancelaria GESSEL doradzała REINO Partners, REINO Dywidenda Plus oraz Poligo Capital w transakcji, której przedmiotem było nabycie akcji spółki giełdowej Graviton Capital oraz wniesienie do tej spółki większościowych pakietów udziałów REINO Partners i akcji REINO Dywidenda Plus SA. Transakcja była pierwszym i kluczowym etapem przedsięwzięcia polegającego na budowie holdingu który docelowo, zgodnie z koncepcją, ma prowadzić działalność w zakresie tworzenia i oferowania produktów inwestycyjnych oraz zarządzania wehikułami inwestycyjnymi na rynku polskim oraz w kluczowych jurysdykcjach zagranicznych we wszystkich istotnych klasach aktywów.

Kancelaria GESSEL zapewniała kompleksową obsługę prawną całej transakcji uwzględniając negocjacje ze sprzedającymi akcjonariuszami spółki Graviton Capital, jak również doradztwo w zakresie przeprowadzenia wezwania przez spółkę Poligo Capital.

REINO Partners jest profesjonalnym i niezależnym podmiotem wyspecjalizowanym w zarządzaniu inwestycjami na rynku nieruchomości, a także świadczącym usługi doradztwa strategicznego oraz transakcyjnego. Spółka jest liderem na rynku produktów inwestycyjnych adresowanych do polskich inwestorów, zarówno o charakterze dywidendowym, opartych o przynoszące stały dochód nieruchomości komercyjne o wysokim międzynarodowym standardzie, jak i deweloperskich (REINO Deweloperski FIZ).

REINO Dywidenda Plus SA to spółka rynku nieruchomości komercyjnych o charakterze dywidendowym, której pierwotny model biznesowy odzwierciedlał najlepsze wzorce działalności podmiotów typu REIT (ang. „Real Estate Investment Trust”).

Projektem kierował Krzysztof Marczuk, wspólnik, a prowadził projekt Karol Sokół, managing associate, wspólnie z Julią Trzmielewską, associate, z udziałem Michała Osowskiego, associate oraz Krzysztofa Jasińskiego, senior associate.