Zortrax, polski lider i jedna z wiodących europejskich firm w segmencie druku 3D, zawarł umowę inwestycyjną ze spółką Ultro, należącą do Dariusza Miłka, właściciela giełdowego CCC. W wykonaniu umowy Ultro objęło akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym Zortrax, oraz jest docelowo uprawnione do objęcia łącznie 1,2 mln akcji Zortrax’u, co stanowi 15 % udział w akcjonariacie.

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną transakcji po stronie Zortrax, obejmującą w szczególności przygotowanie oraz negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz bieżącą obsługę korporacyjną.

W projekt zaangażowani byli: Leszek Koziorowski, radca prawny, wspólnik kancelarii, Krzysztof Marczuk, radca prawny, wspólnik kancelarii oraz Przemysław Krzemieniecki, aplikant adwokacki.