Prawnicy z Zespołu Prawa Pracy z Kancelarii GESSEL wezmą udział w konferencji „Praca 4.0 – Rynek pracy, Kodeks Pracy, wynagrodzenia i ubezpieczenia w XXI w.”, organizowanej przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Konferencja, która zgromadzi znakomitych ekspertów, w tym przedstawicieli ministerstw, ZUS, PIP, Komisji kodyfikacyjnej, szefów HR oraz naukowców odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2016 roku w Warszawie. Pierwszy dzień konferencji będzie poświęcony kierunkom zmian na rynku pracy oraz dyskusji w jaki sposób Polska może stać się bardziej atrakcyjnym rynkiem pracy oraz jak taki rynek budować. Drugiego dnia odbędzie się kilkanaście równoległych warsztatów tematycznych. W dwa warsztaty zaangażowani będą przedstawiciele Kancelarii GESSEL: Dorota Bryndal, wspólnik kancelarii oraz Adam Kraszewski, managing associate: 9.00 – 10:45 Restrukturyzacja przedsiębiorstw – od restrukturyzacji zatrudnienia do fuzji i przejęć – omówienie praktycznych aspektów z perspektywy prawa pracy; 15.30 – 16.45 Zatrudnianie menadżerów – pomiędzy teorią a praktyką -- swoboda regulacji czy wygoda modelu kodeksowego? -- elastyczność czy bezpieczeństwo? Serdecznie zapraszamy!