Kancelaria GESSEL uczestniczyła w przygotowaniu i poprowadzeniu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia DAFA w dn. 16 maja w Łochowie. W projekt zaangażowani byli Aldona Pietrzak, Piotr Tracz oraz Maciej Boryczko, który przewodniczył obradom.

DAFA - STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW DACHÓW PŁASKICH I FASAD
Stowarzyszenie DAFA reprezentuje i promuje najwyższe standardy technologiczne dla nowoczesnego budownictwa dachów płaskich, zielonych i fasad. Wpływa na bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży poprzez określanie wytycznych i wydawanie publikacji technicznych. W swoich szeregach skupia ponad 120 Członków: najbardziej rzetelnych wykonawców dachów płaskich i fasad, producentów i dostawców, rzeczoznawców, architektów i projektantów.