W najnowszym rankingu rekomendacji dla kancelarii prawnych Rzeczpospolitej Leszek Koziorowski, wspólnik w Kancelarii GESSEL, został uznany za najlepszego doradcę w dziedzinie przygotowania spółek wchodzących na giełdę. Beata Gessel, wspólnik zarządzający w Kancelarii GESSEL, została rekomendowana jako trzeci najlepszy doradca w dziedzinie fuzji i przejęć. Kancelaria GESSEL została trzecią najlepszą firmą prawniczą w dziedzinach: łączenie i przejęcia, prywatyzacja i restrukturyzacja.

Kancelaria GESSEL została poddana surowej ocenie samego środowiska usług prawniczych, które doceniło praktykę firmy w dziedzinie rynków kapitałowych oraz fuzji i przejęć. Rekomendacje, które publikuje Rzeczpospolita, zostały przygotowane na podstawie odpowiedzi ankietowanych konkurencyjnych firm prawniczych.

W rankingu rekomendacji dziennika Rzeczpospolita w ubiegłym, 2006 roku, Kancelaria GESSEL znalazła się na pierwszym miejscu w kategorii kancelarii rekomendowanych w dziedzinie „Przygotowanie wejścia na giełdę/ rynki kapitałowe i papiery wartościowe” oraz na czwartym miejscu w kategorii kancelarii rekomendowanych w dziedzinie „Łączenia i przejęcia/ prywatyzacja/ restrukturyzacja”. W 2005 roku, Leszek Koziorowski, również został uznany za najlepszego doradcę dla spółek wchodzących na Giełdę Papierów Wartościowych.

Przypomnijmy. Kancelaria GESSEL zrealizowała dotychczas ponad 160 transakcji M&A, w tym 70 transakcji PE/VC. Doradcy z departamentu rynków kapitałowych pracowali przy wprowadzaniu do obrotu kilkudziesięciu emisji papierów wartościowych, których łączna wartość przekroczyła 10 mld zł. Kancelaria GESSEL analizuje główne trendy oraz otoczenie prawne dla rynku fuzji i przejęć w Polsce na rynku prywatnym i publicznym oraz monitoruje zagraniczne publikacje na temat rynku fuzji i przejęć w Europie. W 2006 roku zrealizowaliśmy transakcje fuzji i przejęć na łączną sumę ponad 2 mld złotych. Średnia wartość transakcji, przy której pracowali doradcy z departamentu M&A GESSEL wyniosła 150 mln złotych.