Inplus sp. z o.o. nabyła od dotychczasowych wspólników wszystkie udziały Smart Factor sp. z o.o. oraz dostarczyła mu finansowanie dłużne.

Doradztwo Kancelarii obejmowało wsparcie Inplus na każdym etapie transakcji, w tym m.in. przeprowadzenie analizy due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, doradztwo w okresie przejściowym oraz przeprowadzenie procedury zamknięcia.

Projekt prowadzili Krzysztof Jasiński, managing associate, radca prawny oraz Katarzyna Olszak, senior associate, radca prawny, przy wsparciu Marcina Walczaka, associate oraz Magdy Mirkowskiej, associate.

Due diligence przeprowadził zespół pod nadzorem Karoliny Krzal-Kwiatkowskiej, managing associate, adwokata oraz Michała Boryczki, managing associate, radcy prawnego, składający się z: Diany Strzałkowskiej, radcy prawnego, senior associate, Marcina Walczaka, associate oraz Barbary Załęckiej, senior associate, radcy prawnego.

Całość prac nadzorowała Małgorzata Badowska, partner, radca prawny.

Była to kolejna transakcja, w której prawnicy kancelarii GESSEL mieli przyjemność współpracować z ACP oraz Inplus.

Smart Factor jest firmą technologiczną, która dzięki mobilnemu systemowi mapowania wspiera transformację cyfrową w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach.

Grupa Inplus-Cenatorium zbudowała bazę z rozwiązaniami i algorytmami pozwalającymi wykorzystać dane do generowania automatycznych modeli wyceny nieruchomości (działalność Cenatorium), a także do optymalizacji procesu projektowania, planowania oraz uzyskiwania pozwoleń (działalność Inplus).

Accession Capital Partners (dawniej Mezzanine Management) specjalizuje się w inwestycjach typu mezzanine, jest wyłącznym doradcą grupy funduszy AMC, które dotychczas łącznie zainwestowały ponad 770 mln EUR.