Kancelaria GESSEL doradza spółce OEX S.A. i jej większościowym akcjonariuszom przy ogłoszeniu wezwania na 100 procent akcji spółki, notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Intencją wzywającego jest wycofanie spółki z obrotu giełdowego.

Kancelaria GESSEL zapewniła spółce oraz akcjonariuszom większościowym kompleksowe wsparcie prawne, obejmujące zarówno doradztwo transakcyjne, jak i obsługę w zakresie rynków kapitałowych. W ramach dokumentacji transakcji prawnicy Kancelarii przygotowali zarówno umowy dotyczące wspólnej inwestycji, jak i dokumentację związaną z wymogami ustawy o ofercie publicznej i o obrocie, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych spółki. Kancelaria GESSEL wspiera Klientów w toku wykonywania transakcji, w tym w procedurze wezwania i przed KNF.

Domem maklerskim pośredniczącym w transakcji jest Santander Biuro Maklerskie.

Pracami związanymi z rynkiem kapitałowym kierował Tomasz Drągowski, of counsel, radca prawny. Za część transakcyjną odpowiadał Krzysztof Jasiński, managing associate, radca prawny. W prace zaangażowane były także prawniczki: Magdalena Mirkowska i Edyta Mastalerek. Za zagadnienia związane z prawem konkurencji odpowiedzialna jest Karolina Krzal-Kwiatkowska, managing associate, adwokat.

Całość prac nadzorował Marcin Macieszczak, partner zarządzający, radca prawny.

Jest to kolejna transakcja, w której Kancelaria GESSEL miała przyjemność doradzać OEX S.A.

OEX S.A. specjalizuje się w dostarczaniu usług i technologii w obszarze sprzedaży. Do grona klientów OEX należą wiodące polskie i zagraniczne marki z branży eCommerce, FMCG, telekomunikacyjnej i finansowej. OEX S.A. jest notowana na GPW od 2005 r.