Kancelaria GESSEL wzięła udział w konsultacjach dotyczących rewizji Rozporządzenia MAR

02.12.2019 Aktualności

Dział Rynków Kapitałowych Kancelarii GESSEL wziął udział w konsultacjach inicjowanych przez ESMA – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, dotyczących rewizji Rozporządzenia MAR. Rozporządzenie MAR ustanawia wspólne unijne ramy regulacyjne dla spółek publicznych w zakresie środków mających zapobiegać nadużyciom na rynku w celu poprawy ochrony inwestorów.

W ramach odpowiedzi na pytania ESMA zwróciliśmy uwagę na rozwiązania, których zastosowanie może zwiększyć efektywność Rozporządzenia MAR poprzez zmniejszenie naporu unijnych regulacji na emitentów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pozostałych uczestników rynku.

Wśród proponowanych przez nas zmian w przepisach Rozporządzenia MAR wskazujemy na następujące:

1. Opóźnianie informacji poufnej

Aktualnie jedynie zachowanie poufności informacji uznawane jest za spełnienie jednej z przesłanek opóźniania informacji poufnej z art. 17 ust 4 Rozporządzenia MAR. Tak rygorystyczne ujęcie stanowi znaczące utrudnienie dla emitentów, zwłaszcza w toku prowadzonych negocjacji i napotykanych trudności w uzyskiwaniu formalnych umów o zachowaniu poufności – tzw. NDA. Proponujemy zmianę brzmienia art. 17 ust. 4 MAR, tak by omawiana przesłanka została spełniona również, gdy emitent lub inni uczestnicy rynku mają uzasadnione podstawy, by uznawać, że zapewnia poufność opóźnianej informacji.   

2. Lista insiderów

Proponujemy zmiany w podejściu do prowadzenia listy osób posiadających dostęp do informacji poufnej (insiderów):

  • emitenci nie powinni ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niekompletne dane na liście, w sytuacji gdy zostały one przekazane przez insidera,
  • zmiana formy z pisemnej na elektroniczną potwierdzenia otrzymania pouczenia o obowiązkach wynikających ze znalezienia się na liście,
  • emitenci nie powinni ponosić odpowiedzialności za brak uzyskania ww. potwierdzenia oraz danych koniecznych do wpisu na listę jeżeli dwukrotnie zażądali jego przekazania.

3. Progi raportowania o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze

Z uwagi na dostrzeganą dysproporcję w publikacji raportów dotyczących powiadomień o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko związanych w stosunku do raportów bieżących dotyczących informacji poufnych, dostrzegamy konieczność wprowadzenia zmian w sposobie raportowania. Obecnie obowiązek raportowania dotyczy każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota EUR 5.000 w trakcie jednego roku kalendarzowego. Nasza propozycja przewiduje, by obowiązek publikacji raportu nie obejmował każdej kolejnej transakcji po przekroczeniu wspomnianego progu, ale jedynie sytuacji, gdy kolejne transakcje łącznie osiągają wartość EUR 5.000. Notyfikacji powinna podlegać jedynie ta transakcja, która prowadzi do przekroczenia progu.

4. Zgoda emitenta na zawarcie przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze transakcji w okresie zamkniętym

W naszej ocenie transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w trakcie okresu zamkniętego nie powinny być warunkowane zgodą emitenta. Wyrażenie zgody przez emitenta na zawarcie takiej transakcji przenosi odpowiedzialność na spółkę za ewentualne naruszenia Rozporządzenia MAR podczas gdy powinna ona ciążyć jedynie na osobie, która odnosi korzyści z jej zawarcia.  

 

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

20.06.2024

Ochrona sygnalistów – przewodnik dla firm

Prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem dla firm, który ułatwi przedsiębiorcom dostosowanie się d...

Aktualności
Ochrona sygnalistów – przewodnik dla firm

20.06.2024

Jesteśmy partnerem Konferencji „2nd US-CEE Connection Weekend: US and EU Perspectives on ESG: Towards a Sustainable World or a Dangerous Utopia?”

W ramach wydarzenia, nasi eksperci Barbara Tomczyk oraz Piotr Paprota, z zespołu arbitrażu oraz GESSEL for Climate - poprowadzą 28 czerwca warsztaty "ESG Disputes and Ar...

Aktualności
Jesteśmy partnerem Konferencji „2nd US-CEE Connection Weekend: US and EU Perspectives on ESG: Towards a Sustainable World or a Dangerous Utopia?”
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys