Z przyjemnością informujemy, że do zespołu Zamówień Publicznych i PPP kancelarii GESSEL, dołączył od 15 kwietnia br. Michał Peljan, radca prawny.

Mec. Peljan jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP), kontraktach budowlanych, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz tematach nieruchomościowych. Reprezentuje Klientów z branży budowlanej, medycznej oraz energetycznej w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Uczestniczy w negocjacjach kontraktów handlowych na rzecz spółek oraz ich zarządów.

Odpowiadał za stałą obsługę prawną przedsiębiorstw oraz jednostek sektora finansów publicznych. Doradzał organom samorządu terytorialnego oraz organom administracji rządowej w kwestiach dotyczących PPP, zamówień publicznych planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa ochrony środowiska.

Świadczył kompleksowe usługi prawne na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw z branży budowlanej przy projektach dotyczących budowy autostrad (m.in. budowa autostrady A1 oraz A2), lotnisk, linii kolejowych oraz obiektów energetycznych. Sporządzał analizy prawne dotyczące budowy spalarni odpadów w modelu PPP.

Autor publikacji z zakresu prawa budowlanego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa administracyjnego na wyższych uczelniach oraz szkolenia praktyczne poświęcone tematyce inwestycyjnej.