Prawnicy Kancelarii GESSEL z sukcesem reprezentowali Pana Dariusza Tuzimka w sprawie o ochronę dóbr osobistych przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu i wydawcy jego książki „Stan Futbolu. Tajemnice boiska, szatni i piłkarskich gabinetów”. Proces dotyczył wypowiedzi na temat działalności zawodowej Dariusza Tuzimka, które zostały opublikowane na portalu weszlo.com oraz w książce Krzysztofa Stanowskiego. 

Zgodnie z wydanym wyrokiem, publikacja wskazanych wypowiedzi doprowadziła do bezprawnego naruszenia dóbr osobistych naszego Klienta i uzasadniała wydanie zakazu ich dalszego rozpowszechniania zarówno na portalu weszlo.com, jak i w kolejnych wydaniach i dodrukach książki. Sąd nakazał również  publikację przeprosin na stronie wydawnictwa oraz  na portalu weszlo.com. W sprawie zostało też zasądzone zadośćuczynienie z tytułu dokonanych naruszeń. Orzeczenie jest prawomocne.

Orzeczenia wydane w tej sprawie stanowią kolejny krok pomagający ustalić, gdzie przebiegają granice dozwolonej krytyki, których ustalenie zależne jest od wielu różnych czynników, w tym okoliczności, w jakich krytyka się odbywa, ustalonych zwyczajów, czy rodzaju i celu, dla którego krytyka jest podejmowana.

„W tej sprawie słusznie podkreślono, że chociaż oceny krytyczne mające miejsce w debacie publicznej mogą być ostre, dla uznania, że nie są bezprawne powinny być one oparte na uzasadniających je faktach. Krytyka nie powinna być napastliwa i zmierzać do zniszczenia lub ośmieszenia drugiej strony.”
Marta Grabiec, managing associate, radca prawny

Proces prowadzony był przez Martę Grabiec, managing associate, radcę prawnego, działającą w zespole Adama Kraszewskiego, partnera, radcy prawnego. W postępowanie zaangażowane były też Maria Dudzińska, of counsel, radca prawny, Agnieszka Nowacka, starszy prawnik, radca prawny i Aleksandra Głuszek, prawnik.