19 września br. grupa brytyjskich przedsiębiorców reprezentujących sektor nowych technologii w sektorze energetycznym przyjechała do Polski na zaproszenie Ambasady Brytyjskiej w Polsce. Celem wizyty było nawiązanie współpracy brytyjskich firm z kluczowymi interesariuszami w polskim przemyśle węglowym.

Przedstawiciele Kancelarii GESSEL byli zaangażowani w projekt Clean Coal i przedstawili brytyjskim firmom z sektora energetycznego możliwości wejścia na polski rynek energetyczny przez podmioty brytyjskie, w tym m.in. przybliżyli wybrane regulacje prawne. Zaprezentowano również specyfikę ogólnogospodarczą rynku energetycznego w Polsce. Ze strony Kancelarii GESSEL w projekt zaangażowani byli: Dr Janusz Fiszer, wspólnik, radca prawny i doradca podatkowy, Aldona Pietrzak, wspólnik, radca prawny, Natalia Jodłowska, radca prawny oraz Michał Pochodyła, counsel.