Kolejna publikacja z udziałem prawników kancelarii GESSEL prof. dr hab. Marka Michalskiego oraz adwokata Michała Szutenbacha

19.11.2018 Aktualności

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że prof. dr hab. Marek Michalski oraz adwokat Michał Szutenbach są współautorami komentarza „Prawo rynku kapitałowego. Komentarz.” Napisanego pod redakcją prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, dr Ludwika Sobolewskiego oraz dr hab. Pawła Wajdy wydawnictwa C.H. Beck z serii „Duże komentarze Becka”.

Pozycja ta stanowi obecnie najobszerniejsze na rynku oraz wyczerpujące omówienie całości zagadnień dotyczących prawa rynku kapitałowego. Obejmuje bowiem swoim zakresem ustawę o ofercie publicznej, o obrocie instrumentami finansowymi oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym i kapitałowym. Komentarz zawiera również omówienie najważniejszych europejskich regulacji w zakresie prawa rynku kapitałowego, tj. rozporządzenia UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (MAR) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu.

Publlikacja została napisana wspólnymi siłami praktyków, aktualnych i byłych pracowników organów nadzoru i instytucji infrastrukturalnych oraz naukowców zajmujących się tą dziedziną. Prof. Michalski pisał o obrocie instrumentami finansowymi. Wkład Michała Szutenbacha obejmował prace związane z przygotowaniem komentarza do artykułów rozporządzenia MAR.

Prof. Marek Michalski współpracuje z Kancelarią GESSEL jako of counsel. Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW. Specjalizuje się w problematyce papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego i instytucji finansowych, prawie handlowym. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych o tej tematyce.

Michał Szutenbach, adwokat w zespole rynków kapitałowych Kancelarii GESSEL. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym. Swoją działalność zawodową koncentruje w szczególności na zagadnieniach związanych ze stosowaniem rozporządzenia MAR, ustawy o ofercie publicznej oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Autor publikacji naukowych poświęconych rynkowi kapitałowemu.

Premiera książki: 15 listopada 2018

  

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

10.05.2023

WEBINAR: nowe zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar dotyczący funkcjonowania fundacji rodzinnej. Jeśli jesteś właścicielem polskiej firmy i planujesz sukcesję rodzinną, to to wyd...

Aktualności
WEBINAR: nowe zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej

05.05.2023

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

14 dni od ogłoszenia w Monitorze Polskim wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wdroży do polskiego porządku prawnego m.in.  unij...

Aktualności
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!