W dniu 6 listopada 2017 r. odbyło się kolejne śniadanie biznesowe z cyklu prawo pracy w praktyce: Outsourcing pracowniczy i inne formy korzystania z pracy (podstawy prawne, szanse, ryzyka)

Celem organizowanych przez Kancelarię GESSEL spotkań z serii dotyczącej prawa pracy w praktyce przedsiębiorstw jest przybliżanie uczestnikom aktualnych problemów oraz omówienie praktycznych aspektów stosowania prawa pracy.

Ostatnie spotkanie poświęcone było omówieniu podstaw prawnych i najnowszych tendencji w zakresie outsourcingu pracowniczego i pokrewnych form korzystania z pracowników. Różne formy korzystania z zewnętrznych usług w zakresie zapewnienia pracy są powszechnie wykorzystywane przez pracodawców. Powody tej popularności są różne, od optymalizacji kosztów, poprzez narzucone „blokady etatów” po kwestie organizacyjne. O ile sama koncepcja wpisuje się w wizję nowoczesnego zatrudnienia – odejścia od pracy „etatowej” w kierunku pracy „projektowej”, to brak jednoznacznych regulacji może stanowić istotne ryzyko dla pracodawcy: od możliwości kwestionowania (tak przez zatrudnionych jak i władze) tego kto jest rzeczywistym pracodawcą, poprzez zagadnienie odpowiedzialności, zarówno za czynności pracowników i kontrahenta ich zatrudniającego, aż po kwestie związane z poufnością i regulacjami dotyczącymi zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Prelekcję poprowadzili Dorota Bryndal, wspólnik, radca prawny oraz Adam Kraszewski, radca prawny, managing associate.

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminaria organizowane przez ekspertów Kancelarii!