27 października odbyło się kolejne śniadanie biznesowe z cyklu prawo pracy w praktyce: Minimalna stawka godzinowa w umowach cywilnoprawnych.

Celem organizowanych przez Kancelarię GESSEL spotkań z serii dotyczącej prawa pracy w praktyce przedsiębiorstw jest przybliżanie uczestnikom aktualnych problemów oraz omówienie praktycznych aspektów stosowania prawa pracy. Ostatnie spotkanie poświęcone było omówieniu wchodzącej w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Nowelizacja wprowadza gwarancję minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz podobnych umów cywilnoprawnych. Zmiana ta będzie miała kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców współpracujących z osobami na podstawie niektórych umów cywilnoprawnych.

Prelekcję poprowadził Adam Kraszewski radca prawny, managing associate oraz Katarzyna Oleksik aplikantka adwokacka.

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminaria organizowane przez ekspertów Kancelarii. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem zaproszeń na kolejne seminaria prosimy o przesłanie maila na adres: k.michalak@gessel.pl

PA270001.JPGPA270011.JPG