14 czerwca odbyła się konferencja dotycząca trendów w ochronie konkurencji w Polsce, podczas której panel "Przegląd najważniejszych orzeczeń i trendów w bieżącej ochronie konkurencji w Polsce" poprowadziła mec. Bernadeta Kasztelan-Świetlik.

Wydarzenie było zorganizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze Stowarzyszeniem Prawa Konkurencji i Polskim Stowarzyszeniem Prawników Przedsiębiorstw. Gościem specjalnym był prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

W 2021 r. Prezes UOKiK wydał  13 decyzji z zakresu praktyk ograniczających konkurencję i skierował do przedsiębiorców 93 „miękkie wystąpienia”. Łączne kary pieniężne to prawie 130 mln złotych.

Podczas panelu "Przegląd najważniejszych orzeczeń i trendów w bieżącej ochronie konkurencji w Polsce" prowadzonego przez mec. Kasztelan-Świetlik dyskutanci przyjrzeli się wybranym decyzjom UOKiK z 2021 r. i z lat wcześniejszych, m. in. w kontekście polityki karania, rozwoju private enforcement i wyzwań rynku cyfrowego. Poszukali także śladów analizy ekonomicznej  w orzecznictwie, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy nadąża ona w Polsce za światowymi trendami.