Leszek Koziorowski, Wspólnik Kancelarii, wziął udział w dyskusji panelowej Inwestor instytucjonalny w radzie nadzorczej spółki publicznej, która odbyła się, w ramach konferencji Corporate Governance XLIII Aktywność inwestorów instytucjonalnych na polskim rynku. Ramy prawne i praktyka, 28 września 2010 roku. Zapis tej dyskusji ukazał się w najnowszym numerze kwartalnika „Przegląd Corporate Governance” [3 (23) 2010].

O tym, czy interes spółki jest zawsze zbieżny z interesem inwestora instytucjonalnego, jaka jest istota więzi pomiędzy inwestorem, a rekomendowanym przez niego członkiem rady, a także o problemie wyłaniania kandydatów do rad spółek, obok Leszka Koziorowskiego, dyskutowali Grzegorz Chłopek, wiceprezes ING PTE, Piotr Góralewski, prezes TFI PZU i PZU AM oraz Jarosław Myjak, wiceprezes PKO BP. Dyskusję poprowadził Andrzej S. Nartowski, prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów (PID).

Wydawcą „Przeglądu Corporate Governance” jest Polski Instytut Dyrektorów. Biuletyn adresowany jest do wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką corporate governance – w szczególności członków zarządów i rad nadzorczych, właścicieli firm, specjalistów z zakresu finansów, prawa, zarządzania.

Mecenasem „Przeglądu” jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szczegółowe informacje o kwartalniku oraz poprzednie numery