Mecenas Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny Kancelarii GESSEL ponownie w składzie Komitetu ds. ładu korporacyjnego działającego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komitet ds. ładu korporacyjnego działa od 2013 roku i przygotował zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, który zaczął obowiązywać 1 stycznia 2016 roku. Obecny skład Komitetu ds. ładu korporacyjnego został powołany uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

Z aktualnie obowiązującym tekstem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW można zapoznać się jak poniżej:

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf