19 listopada 2020 roku w godz. 10:30-12:00 odbędzie się webinarium "Nowe zasady ładu korporacyjnego – DPSN 2021" organizowane przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, które będzie poświęcone projektowi nowych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Główne zagadnienia:

  • Najważniejsze założenia DPSN 2021 
  • Rola organów spółki w stosowaniu i raportowaniu DPSN
  • Nowe zasady w zakresie ESG

Jeden z paneli – "Rola organów spółki w stosowaniu i raportowaniu DPSN", poprowadzi Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny, który omówi nowe zasady ładu korporacyjnego m.in. w zakresie funkcjonowania organów spółki.

 

Szczegółowe informacje dot. webinarium dostępne są na stronie internetowej SEG.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!