W dniach 28 lutego - 1 marca odbędzie się konferencja "Deweloper w nowym otoczeniu prawnym", organizowana przez MMC Polska. Podczas wydarzenia omówione zostaną zmiany prawne, które wpłynęły na rynek deweloperski.

Panel zatytułowany "Odbiory lokali na nowych zasadach" poprowadzą Maciej Boryczko, managing associate, radca prawny oraz Piotr Tracz, starszy prawnik, adwokat. Podczas swojego wystąpienia omówią następujące kwestie:

  • Zmiany w procedurze
  • Możliwości dochodzenia roszczeń ze strony klienta
  • Opinia biegłego jako najważniejszy środek dowodowy w kontekście odpowiedzialności z tytułu rękojmi
  • Najnowsze orzecznictwo

maciek boryczkoMaciej Boryczko, managing associate, radca prawny, Kancelaria GESSEL

Kieruje praktyką Prawa Nieruchomości  Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006). Specjalizuje się w kompleksowej i dynamicznej obsłudze prawnej wszelkich zagadnień i procesów nieruchomościowych interesariuszy rynku – deweloperów, wynajmujących, najemców, kredytodawców i kredytobiorców, zbywców i nabywców nieruchomości. Kilkunastoletnie doświadczenia w związku z zaangażowaniem w projekty interdyscyplinarne, na styku praktyki M&A, korporacyjnej oraz podatkowej pozwalają na szersze podejście do analizowanych wyzwań w obszarze nieruchomościowym. Dobre wyczucie biznesu i pragmatyczne podejście – szczególnie w negocjacjach – daje przewagę, a w konsekwencji – większe szanse osiągnięcia celu. Ponadto specjalizuje się we wszechstronnym doradztwie korporacyjnym, transakcjach typu M&A, wsparciem klientów w postępowaniach sądowych i sporach korporacyjnych. Wielokrotnie kierował zespołami przygotowującymi analizy typu due diligence. Jest autorem publikacji książkowych i prasowych, prelegentem szkoleń, w tym organizowanych przez OIRP w Warszawie. Współpracuje od lat ze Stowarzyszeniem Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA.

 

Piotr TraczPiotr Traczstarszy prawnik, adwokat, Kancelaria GESSEL

Zajmuje się bieżącą obsługą spółek oraz uczestniczy w przeprowadzaniu analiz due dilligence, w szczególności na potrzeby transakcji, także dotyczących spółek zajmujących się działalnością medyczną oraz spółek tworzących gry komputerowe. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskiej kancelarii prawnej zajmującej się obsługą przedsiębiorców, gdzie miał okazję pracować przy sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek, postępowaniami upadłościowymi, procesami cywilnymi oraz arbitrażem. Pracował w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, gdzie uczestniczył w procesie legislacyjnym oraz sporządzał opinie prawne z zakresu prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej na zlecenie posłów, komisji sejmowych i przedstawicieli innych parlamentów. Działał również jako Wolontariusz fundacji zajmującej się monitoringiem funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Jest współautorem komentarzy „Prosta spółka akcyjna. Komentarz ze wzorami”, „Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” oraz „Prawo Przedsiębiorców. Komentarz”.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Program konferencji

Rejestracja