21 sierpnia 2021 r. w godzinach 12:00-15:30 w Domu Innowacji Społecznych – Marzyciele i Rzemieślnicy przy ulicy Brackiej 25 w Warszawie odbędzie się konferencja "Młodzi a klimat - rola młodego pokolenia w tworzeniu zrównoważonej Polski przyszłości".

Jedną z prelegentek będzie Maja Frontczak, radca prawny w zespole arbitrażowo - procesowym, liderka zespołu GESSEL for Climate, która podczas panelu dyskusyjnego opowie o pierwszych w Polsce polskich obywatelskich pozwach klimatycznych opracowanych wspólnie z Fundacją ClientEarth. 

Konferencja ma na celu podjęcie tematów istotnych w XXI wieku i zaoferowanie młodym ludziom przestrzeni do zdobycia wiedzy i dyskusji. Podczas paneli dyskusyjnych poruszone zostaną tematy m.in. odpowiedzialności państwa z tytułu zmian klimatycznych oraz niekonwencjonalnych źródeł energii. W debacie skonfrontowane zostaną również poglądy przedstawicieli młodzieżowych frakcji partii politycznych na temat transformacji energetycznej oraz pomysły na czerpanie energii w kolejnych latach.

Harmonogram wydarzenia:

12:00-12:15 – Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia

12:15-13:45  – Odpowiedzialność prawna Skarbu Państwa z tytułu zmian klimatycznych

14:00-15:00 – Prelekcja dot. energii atomowej

O organizatorach:

IREPSO to fundacja, której podstawą działania jest praca na rzecz rozwoju edukacji prawnej i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez współpracę ze specjalistami szczególnie z dziedziny prawa oraz polityki młodzieżowej.

V4SDG to organizacja non-profit, kierowana przez młodych profesjonalistów z Grupy Wyszehradzkiej, których priorytetem jest ułatwianie współpracy w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na terenie V4.

Rejestracja na wydarzenie (stacjonarnie)

W wydarzeniu można wziąć udział w formie stacjonarnej i online (udział jest bezpłatny).