Małgorzata Badowska dołączyła do Rady Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF (Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci). Została wybrana na czteroletnią kadencję na stanowisko Wiceprzewodniczącej.

Mec. Badowska w swojej działalności skupia się nie tylko na pracy zawodowej, ale podejmuje również szereg działań społecznych oraz bierze aktywny udział w działalności charytatywnej.

Znalezione obrazy dla zapytania unicef logo to organizacja świadcząca pomoc humanitarną i rozwojową, działająca na rzecz dzieci. UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. W krajach rozwiniętych, w tym także w Polsce, działają Komitety Narodowe UNICEF - organizacje pozarządowe, które otrzymały od UNICEF mandat pozwalający na reprezentowanie organizacji w danym kraju. Do ich statutowych zadań należy reprezentowanie interesów dzieci, działanie na rzecz respektowania ich praw oraz gromadzenie funduszy na projekty pomocy dzieciom prowadzone w krajach rozwijających się.

Rada jest organem kontroli wewnętrznej o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych. Członkowie Rady pełnią tę funkcję społecznie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.