21 czerwca br. odbyło się seminarium „ Current Trends in M&A” zorganizowane przez firmę Marsh. Seminarium było poświęcone zagadnieniom związanym z rynkiem fuzji i przejęć w Polsce, mi.in. perspektywom rozwoju oraz trendom dotyczącym minimalizowania ryzyk transakcyjnych poprzez dostępne rozwiązania ubezpieczeniowe.

Jednym z panelistów podczas seminarium był Marcin Macieszczak, wspólnik i radca prawny w kancelarii GESSEL, kierujący zespołem fuzji i przejęć.