15 listopada 2016 roku odbył się kongres Open Eyes Economy Summit w Krakowie, który zgromadził wybitnych ekspertów z tej dziedziny z całego świata.

Mec. Aldona Pietrzak, radca prawny, wspólnik Kancelarii GESSEL wzięła udział w panelu dyskusyjnym pt. Compliance w sferze prawa i biznesu – nowe spojrzenie na stosowanie prawa, w ramach którego zostały poruszone kwestie sprawnej i działającej zgodnie z prawem organizacji. Mec. Pietrzak podkreślała m.in., że obowiązek wdrażania polityki compliance ciąży najczęściej na prawnikach i należy znaleźć złoty środek aby uporządkować ogromną ilość zasad i regulacji.

Wydarzenie miało na celu podkreślić znaczenie compliance w każdej firmie i pokazać rozwiązania w trzech strefach tematycznych, takich jak: firma – idea, marka – kultura, miasto – idea.