Mec. Beata Gessel – Kalinowska vel Kalisz wzięła udział w debacie podczas organizowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych konferencji Bizneswoman XXI wieku. Temat debaty brzmiał: „Gra o wpływy w przewrotnym świecie biznesu. Budowanie przewag konkurencyjnych dziś i jutro. Zarządzanie talentami z punktu widzenia pokolenia X i Y. Wizja rozwoju kobiecych karier.” Podczas konferencji o tematach związanych z ewolucją społeczną i gospodarczą dyskutowali liderzy opinii, m.in. prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, psycholog i Maria Czubaszek, pisarka. Konferencja Bizneswoman XXI wieku poprzedziła finał ogólnopolskiego konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku 2014.