Dr Beata Gessel - Kalinowska vel Kalisz wzięła udział w panelu organizowanym przez ArbitralWomen, międzynarodową organizację zrzeszającą kobiety aktywne w dziedzinie międzynarodowego arbitrażu. Dyskusja poświęcona była postępowaniu w przypadku anulowania klauzuli arbitrażowej. Partnerami seminarium były między innymi ICDR/AAA, CHSH oraz Homburger.

Mec. Gessel skupiła się na kwestii, czy po ponownym wpłynięciu tej samej sprawy do sądu polubownego właściwy pozostaje zespół orzekający, który wydał uchylone orzeczenie oraz zaprezentowała doświadczenie Sądu Arbitrażowego Lewiatan w tej kwestii.