Mec. Christian Schmidt, wspólnik w kancelarii GESSEL, który kieruje zespołem German Desk, stworzył opracowanie przedstawiające najważniejsze regulacje prawne dla przedsiębiorców szwajcarskich zainteresowanych eksportem do Polski, inwestycjami w Polsce lub nawiązaniem współpracy z przedsiębiorcami polskimi. Opracowanie powstało we współpracy ze Swiss Business Hub, oficjalnym partnerem Switzerland Global Enterprise w Polsce.

Opracowanie mec. Schmidta dokonuje przeglądu szeregu istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy zagranicznego dziedzin prawa oraz prawnych uwarunkowań importu i wprowadzania produktów na rynek krajowy, m.in. w zakresie prawa celnego i podatkowego, prawa umów handlowych, prawa spółek, prawa własności intelektualnej i prawa pracy. Zagadnienia niezbędne do zaistnienia i funkcjonowania przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym w Polsce zostały w opracowaniu ujęte w sposób kompleksowy, ze względu zaś na walory praktyczne opracowania szczególny nacisk położono na przystępne i przejrzyste podanie tematu.

Swiss Business Hub jest organizacją, której głównym celem jest wspieranie stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Szwajcarią oraz doradztwie małym i średnim przedsiębiorstwom ze Szwajcarii i Lichtensteinu zainteresowanym inwestycjami na polskim rynku. Swiss Business Hub udziela również podstawowych informacji na temat rynku polskiego, które publikowane są w zasobach centralnej platformy informacyjnej Switzerland Global Enterprise.