Mec. Kasztelan-Świetlik na konferencji pt. Przedsiębiorca przed UOKiK: ryzyka, postępowanie, sankcje

27.04.2018 Aktualności

W dniach 22-23 maja odbędzie się konferencja omawiająca zagadnienia związane z postępowaniem przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta – „Przedsiębiorca przed UOKiK: ryzyka, postępowanie, sankcje”. W Konferencji weźmie udział mec. Bernadeta Kasztelan-Świetlik, która poprowadzi panel dotyczący kar nakładanych przez UOKiK.

Panel zatytułowany „Granice uznaniowości kar nakładanych przez Prezesa UOKiK i weryfikacja ich wysokości przez sądy w toku procedury odwoławczej” będzie obejmował następujące zagadnienia:

  • Omówienie na podstawie decyzji UOKiK oraz wyroków sądowych okoliczności, mających znaczenie przy określaniu wysokości kar pieniężnych:
    • łagodzących, mogących wpłynąć na obniżenie wysokości kary  (np. brak skutków rynkowych, bierna rola w naruszeniu, zaniechanie praktyki, podjęcie współpracy z UOKiK)
    • obciążających, mogących wpłynąć na podwyższenie wysokości kary (np. umyślność, stosowanie środków odwetowych, czynna rola przedsiębiorcy w naruszeniu)
  • Polityka karania Prezesa UOKiK i Wyjaśnienia UOKiK w sprawie ustalania wysokości kar a niezależność sądów modyfikujących decyzje Prezesa UOKiK, w tym:
    • uwzględnianie przez sądy okoliczności łagodzących nie wymienionych w Ustawie ani Wyjaśnieniach UOKiK
    • odmienna ocena stanu faktycznego

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
partner w Kancelarii GESSEL,
była Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2014-2017)
b.kasztelan@gessel.pl

Ekspert w dziedzinie prawa konkurencji. Reprezentuje Klientów Kancelarii przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących koncentracji, postępowań związanych z zarzutami zawierania porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, ochrony interesów konsumentów oraz nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Szczegółowy program dostępny na stronie: https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/4/1079-przedsiebiorca-przed-uokik-ryzyka-postepowanie-sankcje/program  

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

10.05.2023

WEBINAR: nowe zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar dotyczący funkcjonowania fundacji rodzinnej. Jeśli jesteś właścicielem polskiej firmy i planujesz sukcesję rodzinną, to to wyd...

Aktualności
WEBINAR: nowe zmiany do ustawy o fundacji rodzinnej

05.05.2023

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

14 dni od ogłoszenia w Monitorze Polskim wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wdroży do polskiego porządku prawnego m.in.  unij...

Aktualności
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!