11 października 2018 Mec. Bernadeta Kasztelan-Świetlik, poprowadzi panel „Institutional Structure of Competition Authority and the Intensity of Judicial Review” podczas międzynarodowej konferencji pt. „Judicial Deference in Competition Law” organizowanej przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Celem konferencji jest przedyskutowanie intensywności sądowej kontroli ustaleń specjalistycznych organów administracji takich jak organy ochrony konkurencji.

Konferencja jest adresowana do osób zainteresowanych problematyką sądowej kontroli działalności administracji. Wśród prelegentów na konferencji będą specjaliści prawa administracyjnego UE i prawa konkurencji z czołowych światowych uniwersytetów (m.in. Paul Craig, Rob Widdershoven, Heike Schweitzer, Ioannis Lianos, Renato Nazzini, Spencer Waller) oraz sędziowie.

Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.wz.uw.edu.pl/aktualnosci/29148/miedzynarodowa-konferencja-pt-judicial-deference-in-competition-law-11102018?page=2