Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tauron podjęło uchwałę w dniu 1 września 2014 r. o powołaniu do składu rady nadzorczej spółki IV wspólnej kadencji mec. Leszka Koziorowskiego.

Mec. Leszek Koziorowski, wspólnik, radca prawny w kancelarii GESSEL, kieruje działem prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych.

Od 1994 roku doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych. Reprezentuje również klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z funkcjonowaniem klientów na rynku kapitałowym.

Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z polskim rynkiem kapitałowym. Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych. W czasie pracy w Komisji Papierów Wartościowych piastował stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Obecnie pozostaje również arbitrem Sądu Giełdowego oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Uczestniczył m.in. w Radach Nadzorczych Agros Nova SA, Bytom SA, Teta SA, obecnie przewodniczy RN Iglotex SA.