Mec. Aldona Pitrzak wzięła udział w jubileuszowym spotkaniu Monterey Funds Club, które miało miejsce w dniach 9-10 marca 2018 r. w Luksemburgu. Tematem przewodnim obrad były kwestie związane z implementacją i stosowaniem MIFID II - dyrektywy unijnej, która weszła w życie w styczniu 2018, wprowadzając istotne zmiany w sposobie dystrybucji produktów finansowych w państwach europejskich.

Monterey Funds Club jest prywatnym klubem zrzeszającym prawników, specjalizujących się w dziedzinie prawa rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych. Spotkania klubu odbywają się dwa razy do roku w krajach jego członków. Dyskusje obejmują najważniejsze problemy, z jakimi borykają się prawnicy europejscy. Szczególne miejsce w tych dyskusjach zajmuje harmonizacja prawa, implementacja dyrektyw w poszczególnych systemach prawnych oraz stosowanie regulacji z uwzględnieniem specyfiki danego systemu. Spotkania mają charakter nieformalny, sprzyjają wzajemnemu poznaniu i poszerzeniu wiedzy. W 2018 roku Klub obchodzi 15 rocznicę powstania.

 

aldona

Aldona Pietrzak

a.pietrzak@gessel.pl