Ukazała się nowa publikacja pod redakcją dr Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz „Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie Prawa o Arbitrażu i Kierunki postulowanych zmian”. Współautorami publikacji wydanej przez Konfederację Lewiatan – Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan są: dr hab. Łukasz Błaszczak, dr hab. Rafał Sikorski, dr Maciej Zachariasiewicz, dr Karol Zawiślak oraz dr hab. Grzegorz Żmij.

Publikacja „Diagnoza arbitrażu” stanowi wszechstronne opracowanie problematyki arbitrażu w świetle polskiego porządku prawnego oraz zawiera postulaty zmian mające na celu usprawnienie procedur arbitrażowych.

Mec. Gessel jest autorką licznych publikacji w zakresie fuzji i przejęć oraz arbitrażu gospodarczego. Jest m.in. współautorką oraz redaktorem dwujęzycznego wydania „Arbitraż w Polsce”. Książka powstała w celu przybliżenia zasad funkcjonowania systemu reguł arbitrażowych w Polsce.