Kancelaria GESSEL
zaprasza na śniadanie biznesowe:


Outsourcing pracowniczy i inne formy korzystania z pracy
(podstawy prawne, szanse, ryzyka)


6 listopada 2017 roku
ul. Sienna 39, XV piętro, budynek Warsaw Towers, Warszawa

 

Celem spotkania jest omówienie podstaw prawnych i najnowszych tendencji w zakresie outsourcingu pracowniczego i pokrewnych form korzystania z pracowników.


Różne formy korzystania z zewnętrznych usług w zakresie zapewnienia pracy są powszechnie wykorzystywane przez pracodawców. Powody tej popularności są różne, od optymalizacji kosztów, poprzez narzucone „blokady etatów” po kwestie organizacyjne.


O ile sama koncepcja wpisuje się w wizję nowoczesnego zatrudnienia – odejścia od pracy „etatowej” w kierunku pracy „projektowej”, to brak jednoznacznych regulacji może stanowić istotne ryzyko dla pracodawcy: od możliwości kwestionowania (tak przez zatrudnionych jak i władze) tego kto jest rzeczywistym pracodawcą, poprzez zagadnienie odpowiedzialności, zarówno za czynności pracowników i kontrahenta ich zatrudniającego, aż po kwestie związane z poufnością i regulacjami dotyczącymi zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.


Wierzymy, iż spotkanie przy porannej kawie będzie doskonałą szansą na zapoznanie się z najnowszymi tendencjami.

 


PROGRAM:

9.15 – 9.30

Rejestracja, powitanie uczestników

9.30 – 10.30

- Czym jest outsourcing?
- Ramy prawne

10.45 – 11.45

- Ryzyka
- Podejście PiP, ZUS i sądów

12:00

Zakończenie spotkaniaPrelegenci:

Dorota Bryndal radca prawny, wspólnik

Specjalizuje się w prawie pracy, własności intelektualnej i prawie farmaceutycznym.

Posiada wieloletnie doświadczenie doradcze w zakresie efektywnych form zatrudniania i zarządzania personelem oraz racjonalizacji polityki kadrowej. Współpracowała z firmami krajowymi i międzynarodowymi, agencjami pracy tymczasowej, doradztwa personalnego, a także podmiotami świadczącymi usługi outsourcingu. Obsługiwała wiele podmiotów z różnych sektorów, w tym farmaceutycznego, IT, audiowizualnego, produkcji filmowych, wydawniczego i reklamowego, zarówno w zakresie tworzenia umów jak i sporów sądowych. Ma bogate doświadczenie w zakresie współpracy z kadrą menedżerską wyższego stopnia oraz członkami zarządów spółek prawa handlowego.

 

 

Adam Kraszewski radca prawny, managing associate

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie własności intelektualnej oraz prawie farmaceutycznym. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego. Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny. Jego praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie prawa autorskiego, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych. Jest także wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan. Uczestniczy w procesach legislacyjnych, aktywnie wspierając organizacje pracodawców w kwestiach związanych z projektowanymi zmianami.

 
   
       

Warunki uczestnictwa:

  1. Spotkanie jest bezpłatne – o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń od osób, do których jest ono adresowane.
  2. Zgłoszenia należy dokonać do 2 listopada br. na adres: k.ziemba@gessel.pl
  3. Zamiast zgłoszonej osoby w spotkaniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania spotkania.
  5. Zgłoszenie na spotkanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu organizacji spotkania prowadzonego przez Gessel, Koziorowski Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, t. jedn. z późn. zm.).