Pracownicy w mediach społecznościowych. Czy przepisy nadążają za zmieniającą się rzeczywistością?

2 października odbędzie się spotkanie "Aktywność pracowników w mediach społecznościowych" z udziałem Pauliny Rudowicz-Jastrzębskiej, organizowane przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową. Podczas spotkania zostaną poruszone takie tematy jak:

  • Co zrobić, gdy pracownicy na swoich prywatnych profilach umieszczają treści niezgodne z polityką czy wartościami firmy?Jak reagować na takie sytuacje?
  • Jak komunikować politykę firmy wobec mediów społecznościowych?
  • Jak rozmawiać z pracownikami, którzy – świadomie lub nie - dopuszczają się nadużyć?
  • Jakie środki prawne przysługują pracodawcy?

Wstęp na spotkanie jest bezpłatny (po uprzednim zarejestrowaniu się). 
Miejsce: BPCC, ul. Zielna 37, Warszawa

Zapraszamy na dyskusję w ramach grupy roboczej ds. HR dot. zachowań pracowników w mediach społecznościowych.

Więcej informacji i formularz rejestracji dostępny jest na stronie http://bpcc.org.pl/pl/wydarzenia/aktywnosc-pracownikow-w-mediach-spolecznosciowych