W minioną środę przed Sądem Okręgowym w Łomży miała miejsce pierwsza rozprawa dotycząca pozwów klimatycznych, które razem z fundacją ClientEarth złożyliśmy przeciwko Skarbowi Państwa.

Pozwy mają na celu ustalenie odpowiedzialności za działania i zaniechania, które przyczyniają się niebezpiecznych i nieodwracalnych zmian klimatu godzących w dobra osobiste poszkodowanych. Poszkodowanymi, na rzecz których wytoczone zostały powództwa, jest pięcioro Polaków, którzy odczuwają skutki postępującego kryzysu klimatycznego i domagają się od władz publicznych skutecznych działań.

Rozprawa w Łomży nie należała do łatwych, liczymy jednak na korzystne rozstrzygnięcie.

Małgorzata Górska, składająca zeznania podczas wczorajszej rozprawy, od lat związana z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, odczuwa zmiany klimatyczne na wielu płaszczyznach. Jak sama mówi :
W sprawie ochrony klimatu zawiodło państwo, ale to ja ponoszę koszty. Boję się podtopień. To realne zagrożenie, które wpływa na bezpieczeństwo mojego domu i funkcjonowanie mojego małego biznesu.

Pani Małgorzata nie jest jedyną osobą dotkniętą skutkami globalnego ocieplenia – tylko wspólnymi siłami, m.in. przy wykorzystaniu dostępnych działań prawnych, możemy zatrzymać postępujący kryzys klimatyczny. 

Więcej na temat pozwów klimatycznych.