Prezes UOKIK wydał zgodę na utworzenie JV, która zajmować się ma wytwarzaniem czystej zeroemisyjnej energii z obiektów energetyki jądrowej.

Kancelaria GESSEL reprezentowała Synthos Green Energy S.A. w postępowaniu przed Prezesem UOKIK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na utworzeniu z PKN Orlen, spółki zajmującej się wytwarzaniem czystej zeroemisyjnej energii przez mikro-obiekty energetyki jądrowej („MMR”) lub małe obiekty energetyki jądrowej („SMR”). Koncentracja wymagała także zgody niemieckiego organu ochrony konkurencji (Bundeskartellamt). 

To kolejny projekt realizowany przez podmioty należące do grupy Pana Michała Sołowowa, który ma na celu stworzenie elektrowni jądrowych, co umożliwi zeroemisyjną produkcję energii elektrycznej oraz cieplnej dla przemysłu i konsumentów. Rozwój energetyki jądrowej wpisuje się w europejski „Zielony ład” oraz zmniejszy poziom emisji gazów cieplarnianych uwalnianych do środowiska.

Dokumenty przygotowały Karolina Krzal – Kwiatkowska, managing associate i Karolina Olszewska, associate. Spółkę w postępowaniu przed Bundeskartellamt reprezentował Christian Schmidt, partner, a całość nadzorowała Bernadeta Kasztelan – Świetlik, partner.