Praca zdalna, pomimo braku regulacji prawnych, od wielu lat była w Polsce z powodzeniem stosowana. Pracodawcy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników zgadzali się na świadczenie pracy poza stałym miejscem jej wykonywania, np. w domu. Był to przykład pozytywnego podejścia na zasadzie „win-win”. Każda ze stron odnosiła z takiego rozwiązania korzyści.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że Ustawodawca dostrzegł istnienie pracy zdalnej i postanowił ją uregulować. Tymczasowo, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, zezwolono pracodawcom na kierowanie pracowników do pracy zdalnej, ustalając jednocześnie podstawowe jej ramy. Regulacja ta jest niewątpliwie konieczna, bowiem praca zdalna w okresie COVID-19 może być stosowana na podstawie polecenia pracodawcy podczas, gdy dotychczas zwyczajowo zakładała inicjatywę lub co najmniej zgodę pracowników.

Na dzień publikacji niniejszego przewodnika prace legislacyjne nie zostały zakończone. Będziemy na bieżąco monitorować ich postęp i analizować nowe regulacje. W niniejszym przewodniku pragniemy jednak zwrócić Państwa uwagę na niektóre węzłowe kwestie związane z pracą zdalną. Niezależnie bowiem od ostatecznego kształtu Kodeksu pracy, każdy pracodawca powinien zwrócić uwagę na takie zagadnienia jak sposób wprowadzenia pracy (zrozumiałość zasad), wyposażenie pracowników w narzędzia pracy (to za każdym razem na pracodawcy ciąży obowiązek ich zapewnienia a korzystanie z własnego sprzętu może stanowić atrakcyjną opcję dla pracownika a nie obowiązek), poufność i ochronę danych osobowych, ewidencjonowanie czasu pracy czy chociażby bhp.

Poradnik powstał pod redakcją Adama Kraszewskiego, managing associate, radcy prawnego. W zespole redakcyjnym znalazły się następujące osoby: Agnieszka Nowacka, starszy prawnik, radca prawny, Marcin Maciejak, starszy prawnik, adwokat oraz Aleksandra Głuszek, prawnik.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

 

Pobierz poradnik TUTAJ.