Pandemia COVID-19 sprawiła, że w wielu wypadkach korzystanie z możliwości zawierania umówi i dokonywania transakcji na odległość było koniecznością. Nierzadko wymagało to odejścia od przyjętych i wykorzystywanych od lat schematów i poszukiwania nowych dróg, umożliwiających dokonywanie czynności prawnych bez potrzeby fizycznej obecności stron. Ogłoszony w Polsce lock-down nie oznaczał bowiem, że przestano dokonywać czynności prawnych, w tym transakcji M&A. Doświadczeni doradcy prawni pozwolili jednak na zaadaptowanie istniejących „analogowych” przepisów do nowej rzeczywistości, gdy transakcje można było przeprowadzać jedynie zdalnie.

Prawnicy z Kancelarii GESSEL liczą na to, że ustawodawca dostrzeże problemy, z jakimi uczestnicy obrotu zmagali się w czasie zamknięcia i odpowiednio zmieni przepisy prawa. Równocześnie zdają sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak zareaguje ustawodawca, do pewnych schematów, przyzwyczajeń i modeli nie ma już powrotu i dlatego przygotowali Poradnik zawierania umów na odległość. Mamy nadzieję, że będzie on stanowił narzędzie, pozwalające w pełni wykorzystać możliwości, jakie w obecnym stanie prawnym daje nam technologia, przy jednoczesnej pewności, że wszystkie czynności prawne składającej się na transakcję M&A zostały dokonane w sposób ważny, skuteczny i egzekwowalny.

Poradnik powstał pod redakcją dr. Bartłomieja Woźniaka, managing associate, adwokata. W zespole redakcyjnym znalazły się następujące osoby: Piotr Rysiak, starszy prawnik, adwokat, Diana Strzałkowska, prawnik oraz Anna Haciuk, prawnik.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

 

Pobierz poradnik TUTAJ.