15 listopada w siedzibie kancelarii GESSEL odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Polski antymonopol. Wczoraj – dziś – jutro" gromadzące społeczność antymonopolową. 

Prof. Anna Fornalczyk (pierwszy Prezes Urzędu Antymonopolowego) i Sędzia Stanisław Gronowski (pierwszy w Polsce sędzia antymonopolowy) – wspierani przez mec. Bernadetę Kasztelan-Świetlik, mec. Jarosława Sroczyńskiego oraz mec. Aleksandra Stawickiego – podzielili się swoimi wspomnieniami. Jednym z powtarzającym się wątków była historia „udomowienia” prawa antymonopolowego – będącego wszak dziwnym stworzeniem, zamieszkującym nieokreśloną przestrzeń na styku prawa administracyjnego, gospodarczego i karnego – w realiach Polski po przełomie z 1989 roku. W tym kontekście przypomniano m.in., że pierwsza ustawa antymonopolowa składała się zaledwie z 24 artykułów (w obecnie obowiązującym brzmieniu jest ich 138!).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania – to dzięki Państwu było ono tak udane!  Cieszymy się, że już niedługo (prawdopodobnie w połowie stycznia) będziemy mogli znów porozmawiać w podobnej formule na temat porozumień wertykalnych.