Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. do Zespołu Prawa Podatkowego Kancelarii GESSEL, dołączyła - jako Managing Associate – mec. Katarzyna Kollar-Ryszard, radca prawny i doradca podatkowy. W Kancelarii GESSEL mec. Katarzyna Kollar-Ryszard będzie kontynuowała swą praktykę w zakresie wszelkich aspektów prawa podatkowego oraz podatkowych aspektów fuzji i przejęć, obrotu nieruchomościami oraz postępowań podatkowych, w tym kontroli podatkowych. Ponadto będzie zajmowała się restrukturyzacją podmiotów gospodarczych i ich właścicieli, w tym ich sukcesją prawno-podatkową zarówno na podstawie jurysdykcji krajowej jak i w jurysdykcjach zagranicznych.

Mec. Katarzyna Kollar-Ryszard posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, nabyte podczas pracy w polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych i firmach doradztwa podatkowego, w tym w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki oraz w departamencie prawno-podatkowym międzynarodowego banku działającego w Polsce.

Zespół Prawa Podatkowego Kancelarii GESSEL liczy obecnie cztery osoby, w tym troje radców prawnych/doradców podatkowych. Zespół zajmuję się szerokim spektrum polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, w tym doradztwem w obszarze transakcji fuzji i przejęć – szczególnie dla funduszy typu Private Equity, podatkowych aspektów restrukturyzacji, transakcji nieruchomościowych, krajowej i międzynarodowej optymalizacji podatkowej, postępowań podatkowych i przed sądami administracyjnymi, przedtransakcyjnych analiz podatkowych (tzw. due diligence) oraz podatkowych kwestii obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi – w zakresie obu podatków dochodowych (PIT i CIT), podatków pośrednich (VAT i akcyza) oraz innych podatków i opłat.

Zespół Prawa Podatkowego Kancelarii GESSEL jest szczególnie wyspecjalizowany w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego – w tym w sferze optymalnego wykorzystania zagranicznych struktur korporacyjnych w wielu jurysdykcjach podatkowych, blisko współpracując z licznymi kancelariami i firmami doradztwa podatkowego m.in. w Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, na Cyprze, na Malcie i w Stanach Zjednoczonych – wykorzystując również relacje z zagranicznymi kancelariami, będącymi podobnie jak Kancelaria GESSEL członkami międzynarodowych aliansów niezależnych firm prawniczych: Lawyers Associated Worldwide – LAW, Euro American Lawyers Group – EALG oraz IR Global.