Kancelaria GESSEL otwiera kolejną edycję miesięcznych praktyk zawodowych w okresie od 15 maja 2007 do 15 października 2007 roku. Zainteresowanych studentów IV i V roku prawa prosimy o przysłanie listu motywacyjnego, numeru telefonu kontaktowego, ewentualnie cv oraz o podanie dziedzin prawa, będących przedmiotem zainteresowania kandydata. Z wybranymi osobami przeprowadzimy test i rozmowę kwalifikacyjną. Termin testu – to 26 kwietnia 2007 roku. Wymagamy: dobrych wyników w nauce, bardzo dobrej znajomości języka angielskiego i umiejętności posługiwania się komputerem (MS Office). 

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 25 kwietnia 2007 roku na adres: 
Kancelaria GESSEL 
ul. Sienna 39 
0-121 Warszawa
fax: (22) 318 69 31, lub 

e-mail: praktyki@gessel.com.pl 

z dopiskiem: PRAKTYKI LETNIE