Kancelaria Gessel reprezentowała MS GALLEON AG w postępowaniu przed Prezesem UOKIK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką Rafako SA i jej podmiotami zależnymi.

Kancelaria Gessel reprezentowała MS GALLEON AG w postępowaniu przed Prezesem UOKIK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Spółką Rafako SA i jej podmiotami zależnymi oraz koordynowała zgłoszenie zamiaru koncentracji w serbskim organie ochrony konkurencji.

To kolejny projekt realizowany przez podmioty należące do grupy Pana Michała Sołowowa, który ma na celu zmniejszenie poziomu emitowanych spalin w przemyśle. Wdraża tym samym założenia Europejskiego Zielonego Ładu, tj. strategii, której celem jest osiągnięcie do 2050 r. przez państwa członkowskie Unii Europejskiej neutralności klimatycznej.

Rafako S.A. zakończyło już proces restrukturyzacji, ale chcąc utrzymać się na rynku musi wchodzić w nowe obszary energetyki i oferować produkty i usługi, które znajdą zastosowanie na rynku, stąd też konieczna jest zmiana modelu biznesowego, a zapewnienie przez MS Galleon finansowania Rafako S.A.  umożliwi wzmocnienie procesu transformacji energetycznej Polski.

Prace zespołu nadzorowała Bernadeta Kasztelan – Świetlik a dokumenty przygotowały Karolina Krzal – Kwiatkowska i Karolina Olszewska.