Kancelaria GESSEL reprezentowała Synthos Green Energy S.A. w postępowaniu przed Prezesem UOKIK w sprawie wyrażenia zgody na koncentrację polegającą na utworzeniu z GE-Hitachi Nuclear Energy International LLC. wspólnego przedsiębiorcy, który będzie wspierał wdrażanie technologii małych i średnich elektrowni jądrowych. Koncentracja wymagała także zgody niemieckiego organu ochrony konkurencji (Bundeskartellamt). 

To kolejny projekt realizowany przez podmioty należące do grupy Michała Sołowowa, związany z planami zmniejszania poziomu emitowanych spalin w przemyśle. Projekt wpisuje się w realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu, tj. strategii, której celem jest osiągnięcie do 2050 r. przez państwa członkowskie Unii Europejskiej neutralności klimatycznej.

Dokumenty przygotowały Karolina Krzal – Kwiatkowska, managing associate i Karolina Olszewska, associate. Spółkę w postępowaniu przed Bundeskartellamt reprezentował Christian Schmidt, partner, a całość nadzorowała Bernadeta Kasztelan – Świetlik, partner.