Z przyjemnością informujemy, iż Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał dr hab. Markowi Michalskiemu063, profesorowi UKSW, Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UKSW i of Counsel kancelarii GESSEL, tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Prof. dr hab. Marek Michalski, związany z kancelarią GESSEL od 2008 roku, zajmuje się problematyką papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznym obrotem papierami wartościowymi, prawem bankowym, prawem rynku kapitałowego i instytucji finansowych oraz prawem handlowym. Jest autorem oraz współautorem licznych publikacji naukowych o tej tematyce, w tym m. in. komentarzy do ustaw.

„Serdecznie gratuluję prof. dr hab. Markowi Michalskiemu tytułu naukowego profesora nauk prawnych. Bardzo się cieszę, że mamy w gronie naszej kancelarii wybitnych praktyków prawa ze znaczącym dorobkiem naukowym, docenionych za wybitne osiągnięcia naukowe” – mówi dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, wspólnik zarządzający.