prof. Marek Michalski weźmie udział w warsztatach „Praktyczne aspekty sprawowania nadzoru w instytucjach finansowych oraz najnowsze i planowane zmiany prawne mające wpływ na ład korporacyjny”

01.01.1970 Aktualności

W dniach 21-22 marca odbędą się dwudniowe warsztaty online „Praktyczne aspekty sprawowania nadzoru w instytucjach finansowych oraz najnowsze i planowane zmiany prawne mające wpływ na ład korporacyjny„, organizowane przez MMC Polska.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. takie zagadnienia, jak obowiązki oraz odpowiedzialność zarządu oraz rady nadzorczej za ład korporacyjny, ale także za ryzyka ESG i AML. Prelegenci opowiedzą także o zmianach w KSH, które mają wpływ na ład korporacyjny, o sposobach sprawowania skutecznego nadzoru, o funkcjonowaniu komitetu audytu oraz właściwym przebiegu audytu wewnętrznego.

Prof. dr hab. Marek Michalski, podczas panelu „Sposoby i narzędzia sprawowania nadzoru” odpowie na pytanie: jak skutecznie zorganizować pracę Rady Nadzorczej oraz współpracę z zarządem?

 

Prof.  dr hab. Marek Michalski

Profesor nauk prawnych, of counsel w Gessel, Koziorowski sp.k.; Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW. W latach 2010 – 2020 Dziekan WPiA UKSW. M. in. w latach: (i) 2006 – 2008 członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; (ii) 2007 – 2017 członek Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. Od 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Metro Warszawskie sp. z o.o. Prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Arbiter stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Zarządu Międzyuczelnianego Centrum Informatyzacji (MUCI). Autor oraz współautor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu problematyki papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego i spółek akcyjnych, oraz kodeksu spółek handlowych, a nadto gospodarki wiedzy, ustroju szkolnictwa wyższego i nauki otwartej, oraz aspektów cywilizacyjno-społecznych rozwoju nowych technologii i cyberprzestrzeni.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Program konferencji

Rejestracja

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

14.09.2023

Nasza kancelaria została po raz kolejny rekomendowana w międzynarodowym rankingu IFLR1000 2023

Nasza kancelaria została po raz kolejny rekomendowana w międzynarodowym rankingu IFLR1000 2023 w kategoriach M&A, Capital markets: Equity, Capital markets: Debt. In...

Aktualności
Nasza kancelaria została po raz kolejny rekomendowana w międzynarodowym rankingu IFLR1000 2023

11.08.2023

Transakcja Sescom S.A. w finale konkursu Thames Valley Dealmakers Awards 2023

Transakcja sprzedaży  100% udziałów w spółce PCB Technical Solutions Limited na rzecz spółki Sescom SA, której byliśmy doradzą w tym procesie,  jest w finale w prestiżow...

Aktualności
Transakcja Sescom S.A. w finale konkursu Thames Valley Dealmakers Awards 2023
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!