prof. Marek Michalski weźmie udział w warsztatach „Praktyczne aspekty sprawowania nadzoru w instytucjach finansowych oraz najnowsze i planowane zmiany prawne mające wpływ na ład korporacyjny”

01.01.1970 Aktualności

W dniach 21-22 marca odbędą się dwudniowe warsztaty online „Praktyczne aspekty sprawowania nadzoru w instytucjach finansowych oraz najnowsze i planowane zmiany prawne mające wpływ na ład korporacyjny„, organizowane przez MMC Polska.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. takie zagadnienia, jak obowiązki oraz odpowiedzialność zarządu oraz rady nadzorczej za ład korporacyjny, ale także za ryzyka ESG i AML. Prelegenci opowiedzą także o zmianach w KSH, które mają wpływ na ład korporacyjny, o sposobach sprawowania skutecznego nadzoru, o funkcjonowaniu komitetu audytu oraz właściwym przebiegu audytu wewnętrznego.

Prof. dr hab. Marek Michalski, podczas panelu „Sposoby i narzędzia sprawowania nadzoru” odpowie na pytanie: jak skutecznie zorganizować pracę Rady Nadzorczej oraz współpracę z zarządem?

 

Prof.  dr hab. Marek Michalski

Profesor nauk prawnych, of counsel w Gessel, Koziorowski sp.k.; Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej WPiA UKSW. W latach 2010 – 2020 Dziekan WPiA UKSW. M. in. w latach: (i) 2006 – 2008 członek Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie; (ii) 2007 – 2017 członek Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. Od 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej Metro Warszawskie sp. z o.o. Prezes Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Arbiter stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP. Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Zarządu Międzyuczelnianego Centrum Informatyzacji (MUCI). Autor oraz współautor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu problematyki papierów wartościowych i instrumentów finansowych, publicznego obrotu papierami wartościowymi, prawa bankowego, prawa rynku kapitałowego, prawa handlowego i spółek akcyjnych, oraz kodeksu spółek handlowych, a nadto gospodarki wiedzy, ustroju szkolnictwa wyższego i nauki otwartej, oraz aspektów cywilizacyjno-społecznych rozwoju nowych technologii i cyberprzestrzeni.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Program konferencji

Rejestracja

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Mogą Cię zainteresować

16.04.2024

Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

Nasze doradztwo miało charakter kompleksowy i obejmowało wszystkie etapy transakcji, w tym badanie prawne due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakc...

Aktualności
Doradzaliśmy Depilacja.pl w transakcji dotyczącej nabycia większościowego pakietu udziałów Yasumi Polska

28.03.2024

Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

Wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution otrzymała dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria i jej prawnicy są rek...

Aktualności
Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!