W dniach 9 – 10 maja w Katowicach odbyła się Krajowa Konferencja Konsumencka, organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) w partnerstwie z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. Konferencja zgromadziła liczne grono słuchaczy, w tym większość pracowników centrali oraz delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań z zakresu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Do wygłoszenia referatów zaproszeni zostali pracownicy UOKiK oraz wybrani praktycy, na co dzień zajmujący się prawem ochrony konkurencji, w tym mec. Maciej Trąbski, radca prawny w zespole Special Cases/ Risk & Support kancelarii GESSEL.

Referat mec. Macieja Trąbskiego dotyczył specyfiki wydawania tzw. decyzji zobowiązujących w przypadku badania przez Prezesa UOKiK praktyk reklamowych przedsiębiorców. Tezy referatu koncentrowały się wokół postulatu większej otwartości Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przyjmowanie zobowiązań przedsiębiorców w postępowaniach dotyczących naruszenia praktykami reklamowymi zbiorowych interesów konsumentów. Omówione zostało także zagadnienie przysporzenia konsumenckiego w kontekście tego rodzaju decyzji.

Kierowany przez mec. Piotra Schramma zespół Special Cases / Risk&Support aktywnie uczestniczy w szeregu postępowań dotyczących naruszenia zbiorowych interesów przedsiębiorców, reprezentując m.in. przedsiębiorców z sektora bankowego, branży finansowej oraz ubezpieczeniowej. Dodatkowo, prawnicy Kancelarii GESSEL aktywnie włączają się w prace nad kształtowaniem doktryny prawniczej w tym zakresie.