17 lutego w Kancelarii GESSEL odbył się warsztat pt. „ Rola prawnika w inwestycjach funduszy private equity”, które poprowadził Bartłomiej Woźniak.

Warsztat prowadzony przez Bartka miał na celu przybliżenie uczestnikom specyfiki współpracy z funduszami private equity i wyzwań, jakie taka współpraca stawia przed prawnikami. W ramach Podczas warsztatów przedstawiono typowe elementy procesu inwestycyjnego prowadzonego przez fundusz private equity, wyjaśniono budowę podstawowych dokumentów transakcyjnych, jakie przygotowywane są w trakcie procesu inwestycyjnego, w który zaangażowany jest fundusz private equity oraz opisano rolę, jaką w całym procesie odgrywa profesjonalny doradca prawny.

Warsztat odbyły się w ramach  trzeciej edycji międzynarodowej konferencji na temat prawa porównawczego zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa. Celem kilkudniowej konferencji było przybliżenie studentom zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych z zakresu prawa handlowego i porównawczego.

Bartłomiej Woźniak jest adwokatem, doktorantem w Zakładzie Europejskiej Tradycji Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach praktyki fuzji i przejęć w kancelarii GESSEL Bartek współpracuje z funduszami private equity i venture capital,  zwłaszcza w zakresie wykupów i transakcji wyjścia realizowanych przez te podmioty. W swojej praktyce zajmuje się również transakcjami wykupów lewarowanych oraz pozyskiwaniem finansowania dłużnego.