W dniu 21 czerwca br. w siedzibie kancelarii GESSEL odbyło się Seminarium Ireland, Switzerland and United Arab Emirates 2016”, zorganizowane wspólnie przez Kancelarię GESSEL, Premier Consulting Group (Ireland/ United Arab Emirates/ Switzerland) oraz Premier Trust Sarl (Switzerland).

Celem seminarium było zaprezentowanie możliwości inwestycyjnych i regulacji podatkowych, a szczególnie wynikających z nich korzystnych dla podatników rozwiązań w trzech „przyjaznych podatkowo”, ale różnych pod kątem prawnym, politycznym i geograficznym, jurysdykcjach. Seminarium było doskonałą okazją do spotkania uczestników ze znanymi i doświadczonymi ekspertami, jak i zdobycia informacji na temat możliwych struktur podatkowych w trzech różnych jurysdykcjach, w szczególności na tle przyjętych Polsce przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych ( CFC) oraz ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR), zaprezentowanych przez Dr Janusza Fiszera. Prelegentami podczas seminarium byli: Dr Janusz Fiszer - wspólnik Kancelarii GESSEL, Stefano Grisoni - Dyrektor Zarządzający Premier Consulting Group w Dubaju (ZEA), Ivo Kraemer - Dyrektor biura Premier Trust w Chur (Szwajcaria) oraz Norma Caiazza – Doradca z Premier Consulting Group w Dublinie (Irlandia).

Seminarium „ Ireland, Switzerland and United Arab Emirates 2016” było kolejnym już wydarzeniem z całego cyklu spotkań podatkowych organizowanych w kancelarii GESSEL od 2014 r., prezentujących regulacje prawno-podatkowe i struktury najczęściej spotykane w zagranicznych jurysdykcjach (Malta, Luksemburg, Holandia, Liechtenstein, Cypr, Portugalia).

P6210002.JPG