Seminarium “Luxembourg/the Netherlands Business 2014”, zorganizowane wspólnie przez Kancelarię GESSEL oraz kancelarię prawną Loyens & Loeff z Luksemburga i Amsterdamu odbyło się dniu 4 listopada br. w siedzibie kancelarii GESSEL.

Celem seminarium było zaprezentowanie możliwości inwestycyjnych w Luksemburgu i w Holandii, które postrzegane są jako jedne z najbardziej stabilnych gospodarek w Unii Europejskiej. Podczas seminarium poruszone zostały kwestie systemów korporacyjnych, funduszy inwestycyjnych i tzw. fundacji prywatnych oraz zaprezentowano różne formy optymalizacji podatkowej dla polskich przedsiębiorców, zarówno korporacyjnych jak i indywidualnych, zamierzających wykorzystać struktury luksemburskie albo holenderskie.

Seminarium było doskonałą okazją do spotkania uczestników ze znanymi i doświadczonymi polskimi, holenderskimi i luksemburskimi ekspertami z zakresu prawa gospodarczego i podatków oraz z Ambasadorem Luksemburga, który przedstawił stanowisko rządu Luksemburga w kwestiach międzynarodowych regulacji podatkowych i planowane działania władz w tym obszarze.

Prelegentami podczas seminarium byli: Jego Ekscelencja Georges Faber - Ambasador Luksemburga w Polsce, Dr Janusz Fiszer - wspólnik Kancelarii GESSEL, Pan Bartjan Zoetmulder - Partner w kancelarii Loyens & Loeff w Amsterdamie oraz Pan Joost van den Berg, Counsel w departamencie podatkowym kancelarii Loyens & Loeff w Luksemburgu.

Seminarium „Luxembourg/the Netherlands Business 2014” było kolejnym już wydarzeniem z całego cyklu spotkań podatkowych organizowanych w kancelarii GESSEL, zapoczątkowanego seminarium „Malta Business 2014” we wrześniu br. W nadchodzących miesiącach Kancelaria GESSEL planuje kolejne seminaria podatkowe, poświęcone podatkowym i korporacyjnym regulacjom cypryjskim, szwajcarskim i portugalskim (m.in. na temat zwolnień podatkowych dla zagranicznych osób fizycznych w Portugalii i specjalnego reżimu podatkowego dla spółek na portugalskiej wyspie Madera).