Seminarium „Optymalizacja podatkowa w nadchodzącym otoczeniu CFC – Portugalia-Madera”, zorganizowane wspólnie przez Kancelarię GESSEL oraz międzynarodową firmę Dixcart, oferującą usługi korporacyjne w Wielkiej Brytanii, Portugalii (w tym na Maderze), Szwajcarii, Irlandii, na Guernsey, Wyspie Man, Malcie, Cyprze, Nevis i w RPA odbyło się dniu 15 stycznia br. w siedzibie kancelarii GESSEL.

Celem seminarium było zaprezentowanie zróżnicowanych możliwości optymalizacji podatkowej w Portugalii ze szczególnym uwzględnieniem specjalnego systemu spółek działających w specjalnej strefie ekonomicznej na portugalskiej wyspie Madera (Madeira International Business Centre). Możliwości zgodnej z prawem optymalizacji podatkowej nabierają obecnie szczególnego znaczenia z uwagi na wejście w życie nowych polskich przepisów o tzw. zagranicznych spółkach kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation – CFC).

Portugalia oferuje szczególny system 10-letnich zwolnień podatkowych dla osób przyjmujących rezydencję podatkową w Portugalii (Non-Habitual Tax Regime), obejmujących większość dochodów uzyskiwanych ze źródeł spoza Portugalii. Ponadto dla osób spoza Unii Europejskiej dostępny jest specjalny program podatkowy zwany „Złotą Wizą” (Golden Visa). Z kolei portugalska wyspa Madera oferuje szczególną, obniżoną stawkę podatkową dla spółek działających we wspomnianej specjalnej strefie i brak podatku „u źródła” od wypłacanych odsetek i należności licencyjnych – przy jednoczesnym pełnym zastosowaniu zwolnień podatkowych wynikających z Dyrektyw Unii Europejskiej (m.in. w zakresie transgranicznych wypłat dywidend, odsetek i należności licencyjnych). W toku dyskusji podczas Seminarium dokonano także porównania możliwości optymalizacyjnych oferowanych obecnie przez Portugalię i Maltę.

Prelegentami podczas seminarium byli: Dr Janusz Fiszer - wspólnik Kancelarii GESSEL i docent Uniwersytetu Warszawskiego, Pan Carlos Santos - Dyrektor Zarządzający firmy Dixcart z Madery oraz Pan Sean Dowden - Dyrektor Zarządzający firmy Dixcart z Malty.

Seminarium „Optymalizacja podatkowa w nadchodzącym otoczeniu CFC – Portugalia-Madera” było już trzecim wydarzeniem z całego cyklu spotkań podatkowych organizowanych w kancelarii GESSEL, zapoczątkowanego przez seminarium „Malta Business 2014” we wrześniu 2014 r. i kontynuowanych przez seminarium „The Luxembourg/The Netherlands Business 2014 Seminar” w listopadzie 2014 r.

W nadchodzących miesiącach Kancelaria GESSEL planuje kolejne seminaria podatkowe.
2015-01-19