Seminarium „Przetwarzanie danych osobowych oraz obowiązki Administratora danych i Administratora Bezpieczeństwa Informacji” odbyło się 10 grudnia 2014 r. w siedzibie kancelarii GESSEL. Celem seminarium było przybliżenie podstawowych zasad ochrony danych osobowych oraz omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z nowelizacją Ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulacje z zakresu ochrony danych osobowych stanowią w praktyce działalności przedsiębiorców jedne z najczęściej naruszanych przepisów. Problemy dotyczą zarówno pozyskiwania i przetwarzania danych, prowadzenia dokumentacji wewnętrznej, nadawania upoważnień jak i wypełniania obowiązków zgłoszeniowych w GIODO.

Podczas spotkania omówiono najistotniejsze zagadnienia związane z nowelizacją Ustawy o ochronie danych osobowych, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015r. W założeniu twórców nowelizacji Ustawy, zmiany w Ustawie pozwolą na ograniczenie formalizmu, a także ułatwią doprowadzenie do zgodności z prawem praktyki codziennej działalności.

Prelegentami podczas seminarium byli Adam Kraszewski, radca prawny i managing associate kancelarii GESSEL oraz Olga Gierada – Jabłonka, prawnik w kancelarii GESSEL.